Budowa grilla ogrodowego – przepisy prawneJak każda inna praca budowlana, budowa grilla w ogrodzie musi podlegać pewnym zasadom i przepisom prawnym. Regulacje te określają między innymi warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać stawiane urządzenia. Zasady budowania kominków, pieców i grilli zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń określone są szczegółowymi przepisami prawa budowlanego, rozporządzeniami i normami lokalnymi. W Polsce obowiązują dziś między innymi:

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o Prawie budowlanym (z późniejszymi poprawkami),

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (z późniejszymi poprawkami), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

– Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska,

Ponadto, należy pamiętać o zastosowaniu się do zasad bezpieczeństwa oraz przestrzeganiu przepisów sanitarnych. Przed rozpoczęciem budowy grilla najlepiej zwrócić się do odpowiednich instytucji i upewnić się, że działamy zgodnie z przepisami.


Wszystko na temat grillowania [Forum]

Najpyszniejsze przepisy, najpyszniejsi
ludzie, najpyszniejsza atmosfera... >

www.egotuj.pl

Najwięcej sprawdzonych przepisów kulinarnych od internautów

Przepisy kulinarne w wielu kategoriach, portal o gotowaniu